NOMETŅU UN ATPŪTAS CENTRS “ĒRGĻA SPĀRNI”

Kristīgais nometņu centrs “Ērgļa Spārni” atrodas starp bieziem mežiem un aitu ganībām, ļoti klusā un skaitā vietā netālu no Ērgļiem. Tomēr, visu vasaru šī klusā vide vairs nav klusa, tā ir iekļauta bērnu un jauniešu smieklos, priekā un pozitīvajās emocijās.

2002.gadā misionāru pāris Dustin un Kristīne Peterson ar sapni par nometņu centru, apskatot vairākas vietas Latvijā, sajuta īpašu Dieva vadību un vīziju tieši šajā vietā, lai bērni un jaunieši piedzīvotu Dieva klātbūtni, sadzirdētu evaņģēlija vēsti un pavadītu neaizmirstamu laiku.

Pašas pirmās nometnes tika rīkotas pļavā. Meža ielokā bija iekārtota virtuve, nometnieki gulēja tīpījos, skrēja pa dubļiem un baudīja laiku kopā ar brīnišķīgiem cilvēkiem, kas caur savu dzīvi bērniem atklāja Dieva varenību un mīlestību. Pamazām attīstoties, tika izrakts dīķis un uzcelta pirmā nometņu mājiņa, nometniekiem netraucēja ne dubļi, ne tas, ka jāēd ārā un jāguļ tīpijos, jo prieks un mīlestība bija svarīgāka par dažādām ērtībām. Atskatoties atpakaļ uz pirmajām nometnēm kad varējām izguldīt  līdz 20 dalībniekiem uz vienu nometni, tad šobrīd varam izguldīt līdz 80 dalībniekiem.

Laikam ejot un nometņu centram attīstoties, pēdējos gadus katru vasaru “Ērgļa Spārnos” tiek rīkotas sešas bērnu un jauniešu evanģēliskās nometnes, tajā skaitā nometne bērnu nama bērniem, kopā vasaras sezonā pulcējot līdz 400 dalībniekus. Caur šīm nometnēm vēlamies, lai nometnieki sajustu Dieva klātbūtni un mīlestību, lai piedzīvotu ticību, jautrību un draudzību kas ir  “Ērgļa Spārnu” moto. Ir tik liels prieks redzēt kā jaunieši bauda laiku kopā ar citiem un piedalās dažādas aktivitātēs. Šajā vietā viss notiek ļoti aktīvi, var dzirdēt bērnu smieklus, atvērtās sirdis, kas uzticas, nebaidās, izjūt drošību un piedzīvo Dievu.

Nosaukums “Ērgļa Spārni” ir radies no Jesejas grāmatas 40:31

“bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.”

“Ērgļa Spārni” ir vieta kur sajust Dieva klātbūtni, mīlestību, prieku. Vieta, kur juties kā ģimenē. Vieta, kur vēlies atgriezties.

Nometņu centrs “Ērgļa Spārni” rudens nokrāsās 2020.gadā
Nometņu centra vieta 2002. gadā kad misionāru pāris aplūkoja šo vietu. Šobrīd šeit atrodas pirmā nometnes mājiņa.
2002. gadā staigājot pa šo zemi misionāru pāris sajuta Dieva vadību un vīzīju par šo vietu. Šobrīd šeit atroadas dīķis un meža ielokā klinšu kāpšanas siena.
Skats uz nometni no putna lidojuma 2017.gadā