INFORMĀCIJA NOMETNIEKIEM

Nometnes līgums – nometnes-ligums.doc

*Lai piedalītos nometnē nepieciešama arī ārsta medicīniskā izziņa.

Bankas rekvizīti
Biedrība “Ērgļa Spārni”
Reģ.nr 50008068751
LV69UNLA0050019817679

“Lazdas” Ērgļu nov., Ērgļu pag.