Re-Starts SPA

Šis ir laiks, katru otro nedēļu otrdienu un ceturtdienu vakaros, kad meitenes vecumā no 13 gadiem var sanākt kopā un ‘atjaunoties’ ikdienas skrējienā. Šajos vakaros viņas var apzināties savu identitāti, apzināties, savu nozīmi pašai sev, Dievam un apkārtējiem.

Šo tikšanos laikā meitenes var izteikt gan šajā brīdī sev nozīmīgo, gan dzirdēt ko papildus par kādu konkrēto tematu (piemēram, cieņa, miers, utt.), pārrunāt un dalīties par dzirdēto. Darbojamies arī radoši attiecīgi vakara tēmai, piemēram, gatavojam rokassprādzes, vai zīmējam sev atgādinājumus. 🎨 

Otrdienās tiekamies ar meitenēm vecumā 11- 13 gadi un ceturtdienās 14-18 gadi. Šīs tikšanās reizes vada Mārīte Sokolova.

Vairāk informāciju var iegūt rakstot Mārītei- 22049889 vai sekojot mūsu sociālajos tīklos.