Jo pavasarīgāks laiks kļūst ārā, jo vairāk mūsu domas raisās par vasaru un, protams, nometnēm!
Mēs visi tās ļoti gaidām un cītīgi tām gatavojamies.
Varam aplūkot šo krāsaino video no 2022. gada ‘Otra Elpa’ nometnes, lai varētu foršākās nometnes aktivitātes, mirkļus un sarunas atcerēties un izdzīvot vēlreiz.

Bāreņu kalpošana

Kalpošana tiem, kuri ir grūtākos dzīves apstākļos vienmēr ir bijusi aktuāla Ērgļa Spārnos. Īpaši kalpošana bērniem no grūtām vietām. Katru gadu vasarā tiek rīkota nometne “Otra Elpa”, kurā piedalās pusaudži no dažādiem Latvijas bērnu namiem. Nometnes galvenais mērķis ir veidot vērtīgas, uzticamas, uz Kristus principiem balstītas attiecības ar bērniem pozitīvā vidē ar drošiem un mīlošiem pieaugušajiem. Šī nometne ir īpaša, jo stāsti un dzīves ceļi, kas uz to ved ir smagi, sāpīgi un bieži mums neizprotami. Tomēr, tā ir īpaša arī ar to, cik redzami Dievs tajā darbojas dziedinot, piepildot un atjaunojot tās gaišās liesmiņas, kas slēpjas katrā no bērniem.

Mēs cenšamies uzturēt izveidotās attiecības ar nometnes dalībniekiem arī atlikušajā gadā – sarakstoties, sazvanoties, satiekoties. Šobrīd mūsu komanda strādā pie tā, lai formulētu galvenos mērķus un nākotnes vīziju šai, mums tik īpašajai, kalpošanai, lai tā aktīvi turpinātos cauri visam gadam.