Re-Starts SPA

Šis ir laiks, katru ceturtdienas vakaru, kad meitenes vecumā no 13 gadiem var sanākt kopā un ‘atjaunoties’ ikdienas skrējienā. Šajos vakaros viņas var apzināties savu identitāti, apzināties, savu nozīmi pašai sev, Dievam un apkārtējiem.

Šo tikšanos laikā meitenes var izteikt gan šajā brīdī sev nozīmīgo, gan dzirdēt ko papildus par kādu konkrēto tematu (piemēram, cieņa, miers, utt.), pārrunāt un dalīties par dzirdēto. Pēc tikšanām meitenēm tiek uzdoti iknedēļas uzdevumi, lai meitenes dziļāk izprastu dzirdēto tēmu un tās saistību ar savu dzīvi.