Bībeles studija

Katru pirmdienas vakaru jauniešiem ir iespēja sanākt kopā uz Bībeles studiju, lai izprast Bībelē rakstīto un caur diskusijām spētu izprast kā rakstīto viņi var pielietot ikdienā.

Tas ir laiks, kad jaunieši kopīgi var lasīt Dieva vārdu, lūgt, kā arī vienkārši pārrunāt to, kas notiek viņu dzīvēs šajā brīdī.

Vairāk informāciju vari saņemt rakstot Mārītei- 22049889

Droši pievienojies!