Mēs turpinām darboties

Šis laiks mūsu aktivitātes, notikumus un kopā pavadīto laiku nav mazinājis. 2022.gada pirmie mēneši mums ir bijuši ļoti piepildīti ar dažādiem vienreizējiem gan ik nedēļu pasākumiem.

Janvāra pirmajā nedēļā norisinājās Holandiešu kalpošanas nedēļa, kurā jaunieši komandās apmeklēja dažādas mājas ar iepriekš sagatavotām pārtikas pakām, kas šajā laikā cilvēkiem ir ļoti nepieciešamas. Tomēr tika dalītas ne tikai paciņas, bet apciemotajās ģimenēs tika piedzīvots arī prieks, kopības sajūta, sirsnīgas lūgšanas un Eveņģēlija cerība.  Šajā nedēļā notika ļoti īpaša kalpošana, kurā iesaistījās ļoti daudz jauniešu, viņi ar lielāko prieku vēlējās palīdzēt, apciemot un stāstīt par Dievu. Tomēr arī cilvēkiem apciemotajās ģimenēs  bija ko dot – viņu stāsti, viesmīlība, smaidi un asaras. Tā ir brīnišķīga iespēja dzirdēto par kalpošanu Re-startā  un Bībeles studijās, piedzīvot arī pašiem savā dzīvē, daloties un aizsniedzot cilvēkus ar labo vēsti. Jaunieši šajā nedēļā priecājās arī par iespēju būt kopā klātienē, sajust kopības sajūtu un satikt vienam otru, jo pārējās aktivitātes notiek tiešsaistē. 

Janvārī beidzās arī  Exodus kursa pirmā daļa. Turpinājumā sekos arī otrā šī kursa daļa – mentorings, kura ietvaros notiks iknedēļas  individuālās tikšanās, ejot cauri 10 nedēļu kursam. Šis kurss tiek organizēts jau otro reizi, bet šoreiz kursa pirmajā daļā ļoti parādījās tas, ka jaunieši vēlas būt kopā. Caur šo kursu mēs varam būt iesaistīti jauniešu dzīvēs un dalīties pieredzē.

Katru pirmdienas vakaru tiek rīkotas  Bībeles studijas. Šobrīd Bībeles studijas notiek attālināti, taču tā ir lieliska iespēja pievienoties  jauniešiem no dažādām pilsētām. Kopā tiek lasīti Bībeles panti, šie panti tiek pārrunāti, par tiem tiek diskutēts, notiek arī kopīgas lūgšanas un stāstīts par personīgo attiecību  nozīmi ar Dievu. Šajās nodarbībās jaunieši var sajust to, ka Dieva Vārds ir dzīvs, ka Dievs darbojas viņu dzīvēs un labāk saprast rakstu vietas.  Ir prieks redzēt, ka jaunieši Bībeles studiju apmeklē aktīvi un tiešām iedziļinās lasītajā un dzirdētajā. 

Ik nedēļu piektdienās tiek rīkots arī jauniešu vakars Re-starts. Tas katru nedēļu Zoom platformā sapulcina padsmit dalībniekus, jaunieši šo pasākumu ļoti gaida un tas ir kā lielisks darba nedēļas noslēgums. Re-startā ik nedēļu tiek pārrunāta kāda svarīga tēma, reizēm par šo tēmu runāt ir aicināts arī kāds viesis. Kopā tiek slavēts Dievs, spēlētas spēles un vienkārši brīnišķīgi pavadīts laiks. Ir ļoti liels prieks vērot, kā jaunieši arvien vairāk iesaistās jauniešu vakara veidošanā, vēlas palīdzēt, uzņemas atbildību un svarīgas lomas tā tapšanā. Ir prieks redzēt, ka šie jauniešu vakari ir jauniešiem svarīgi, tiek gaidīti ar nepacietību un vakara tēmās jaunieši patiešām ieklausās. 

Caur Bībeles studijām un Re-startu arī šajā laikā jaunieši spēj sadraudzēties un iegūt jaunus draugus. Laikā, kad nevaram tikties klātienē, jaunieši tāpat vēlas komunicēt savā starpā. Jaunieši bieži  vien tiešsaistē organizē gan kopīgus spēļu vakarus, gan filmu vakarus, kuros skatās kādu kristīgo filmu,  sarunājas, smejas un vienkārši kopā pavada brīnišķīgu laiku. 

Domājot par turpmākajiem notikumiem mēs būtu ļoti pateicīgi, ja jūs varētu lūgt par Pavasara nometnes norisi Ērgļa Spārnos, lai jau martā mēs kopīgi, klātienē varētu pavadīt brīnišķīgu laiku slavējot un piedzīvojot Dievu