PALDIES, PALDIES, PALDIES!

PALDIES, par smiekliem kurus varējām piedzīvot kopā ar jums.😄
PALDIES, par draudzību kuru sajutām ik katrā nometnē. 🤲
PALDIES, par jūsu nebeidzamo enerģiju. 🤸‍♀️
PALDIES, par atklātību un atvērtību.❤️
PALDIES, par stiprinājumu ticībā un atbildēm uz jautājumiem. ✝️
PALDIES, par klātbūtni un laiku ko pavadījām kopā.⏳
PALDIES ikvienam no jums kas bijāt daļa no šīs vasaras piedzīvojuma! ☀️
PALDIES gan nometnes dalībniekiem, gan vadītajiem kas padarīja šo vasaru īpašu! 🙏

Jūs katrs esiet atstājuši īpašu nospiedumu Ērgļa Spārnu atmiņu grāmatā. 👣

Katrs pats, bet visi kopā

Šobrīd, kad klātienē tikties mums iespējas nav, bet esam noilgojušies viens pēc otra, mēs esam atraduši iespēju sanākt kopā un mācīties par Dievu arī virtuāli. Šis ir brīnišķīgs veids kā mūs savienot no dažādām Latvijas malām, iepazīt jaunus cilvēkus un rast iespēju dzirdēt par Dieva vārdu arī tiem, kuri klātienē mūsu pasākumus nevarēja apmeklēt, jo dzīvoja tālu.

Katru nedēļu Zoom platformā jauniešiem ir iespēja apmeklēt gan Bībeles studiju, gan meiteņu tikšanos. Šīs tikšanās ļauj mums veidot individuālākas attiecības gan ar jauniešiem, kuri jau ir aktīvi kalpojuši un iesaistījušies Ērgļa Spārnu aktivitātēs, gan arī ar tiem, kuri vēlas būt daļa no mums.

Katru  piektdienu notiek jauniešu vakars ‘Re-Starts’, kurā nupat notika izlaidums pēc izieta Bībeles pamatu apguves kursa ‘EXODUS’, lai turpmāk jaunieši turpinātu pilnveidot savas zināšanas mācoties kopā ar mentoriem. To uzdevums būs palīdzēt jaunietim augt kā personībai, augt kā vadītājam, iemācīties darboties komandā dažādās jomās un iepazīt svarīgāko par kristietību.  

Visas šī brīža aktivitātes ir lielisks pamats jauniešu sagatavošanai vasaras kalpošanai nometnēs un mēs esam pateicīgi Dievam par šiem jauniešiem un iespēju tikties un komunicēt kopā arī virtuāli!

‘Esmu priecīga par to, ka viss notiek caur Zoom, jo parasti uz šāda veida pasākumiem netiku. Tagad man ir iespēja pavadīt vairāk laika ar superīgiem cilvēkiem. ‘ –  Austra

‘Man ‘Re-Starts’ vakari ir gaidītākais mirklis no visas nedēļas. Katrs vakars ir unikāls un katrā no šiem vakariem mājo ļoti patīkamas emocijas!’  – Zane

Pēc vasaras nometnēm mums bija dota iespēja atkal satikties rudens nometnē “Totally His”.

Šajā nometnē mums bija liels prieks dalīties ar nometnes dalībniekiem ar to, ko mums kā vadītājiem nozīmē būt “pilnīgi Viņa”, kā Dievs ir mainījis mūsu dzīves un devis spēku virzīties uz Viņa nolikto mērķi, kā mēs savā ikdienā varam virzīties uz priekšu un sajust Dieva klātbūtni.


Kā jau arī ir minēts mūsu moto –  “ticība, draudzība un jautrība” – tās arī šajās dienās piedzīvojām uz visiem 100%. Mēs kopā varējām viens otru vairāk iepazīt gan caur dziļākām sarunām, gan caur smiekliem un dažādiem uzdevumiem. Mēs kopā varējām slavēt Dievu un pārkāpt pāri kādām savām robežām. Mēs kopā pieaugām ticībā uz Dievu un praktiskā veidā varējām saprast, ko tas nozīmē – katru dienu būt pilnīgi Dieva.