Lai veiktu ziedojumu vai dalības maksu par nometni:

Biedrība “Ērgļa Spārni”

Reģ.nr 50008068751

LV69UNLA0050019817679

“Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts.”

Salamana pamācības 11:25